עשרת הצירופים על מנת שילדך יהיה מוצלח ומצליח

1.    ביטחון עצמי

2.    הטמעת ובניית אופי / דפוסי אישיות

3.    תקשורת בין אישית - היכולת להתבטא

4.    חשיבה - פיתוח החשיבה העצמית והיצירתיות

5.    כישורים חברתיים - היכולת להסתגל ולהתחבב בכל סביבה ועם כל סוגי האנשים

6.    ריכוז - היכולת לעבוד בריכוז במשימות שונות

7.    מוטוריקה עדינה וגסה

8.    ידע - הרחבת והעמקת ידע העולם

9.    קריאה, כתיבה וחשבון - פיתוח מיומנויות קריאה, כתיבה וחשבון

10.  מרחב - התמצאות במרחב וארגון החפצים                                                                             

 

 

1.   ביטחון עצמי

ביטחון עצמי בא לידי ביטוי כאשר ילד מרגיש אהוב, שייך, רצוי מועיל, בעל הערכה עצמית גבוהה ותורם לעצמו ולחברה.

 

ההורה כמקדם ביטחון עצמי לילדו- לאהוב את הילד ולראות את יכולותיו וכישרונותיו, לעודד אותו באופן חשיבתו, להאמין בו ולתת לו להיות כנה בסביבה שלו, לקבל את התנהגותו ורגשותיו, לתת מקום במשפחה לרעיונותיו ולהצעותיו ולעזור לו להתגבר על פחדיו וחששותיו.

 

כיצד יתקדם הילד - יחווה הצלחה, יחווה כישלון ותסכול, יהנה מניסיונות לבצע את רעיונותיו, ינסה לעשות דברים מסובכים, יקדם את מקומו במסגרת החברה הכיתתית, יזהה את היכולות המיוחדות שלו.

 

 

2.   הטמעת ובניית אופי / דפוסי אישיות

טיפוח עצמאות, טיפוח תחושת מסוגלות עצמית, קידום היכולת להתמודד עם תסכולים, הצבת מטרות וחתירה למימושן

 

האופי בנוי משני תחומים האחד ערכי והשני אישי.

ילדים מתחנכים לערכים מהסביבה הבונה אותם דהיינו המשפחה ובית הספר.

ערכים אלו נטמעים ונלמדים במשך השנים. כמו כן ישנם דפוסי התנהגויות המיוחדים לכל אחד ואחד, אלו דפוסים שבסיסם אישי ואף גנטי.

 

ההורה כמקדם דפוסי האישיות והאופי של ילדו - על ההורה לקדם את תכונות האופי המיוחדות של ילדיו, לשם כך עליו לזהותן, להכיר בצד החיובי שלהן ולעודד את ילדו להמשיך ולהשתמש בהן.

בדרך כלל הורה מנסה לשנות את התכונות שהוא מזהה כשליליות, לדעתנו עליו לא לשנותן אלא להצמיח תכונה זו לחיובית.

 

כיצד יתקדם הילד - ילמד להעריך את יכולותיו, ילמד לאהוב את עצמו ואת מעשיו, יכיר בחולשותיו ויבין כי לכל אחד יחודיות משלו וכל אחד שווה בפני עצמו.

כמו כן יוכל הילד לבחור את התחומים שבהם היה רוצה להתפתח ולקדם את עצמו, הוא ילמד להתאמן בתחומים חדשים ולהתפתח באופן אישי.

 

 

3.   תקשורת בינאישית

להבחין בהבדלים בין אחרים, במנהגים אחרים, בהתנהגויות אחרות ובחשיבה השונה.

תקשורת בינאישית מעודדת לקבל את השונה, להכיר באיכויותיו ולכבד את הזולת באשר הוא.

 

ההורה - יזמן לילד מצבים ומפגשים עם ילדים ומבוגרים מענינים ואחרים, יספקו לו גירויים שונים באופן חשיבתו ויעבדו איתו את המצבים השונים והאנשים השונים עימם הוא נפגש.

 

הילד - יתנסה במפגשים המזומנים לו בדמויות  מגוונות, המפגשים יזמנו לו התנסויות רבות שבהם יוכל ליישם את הערכים של סובלנות, קבלה אהבה וחמלה.

 

 

4.   חשיבה - פיתוח החשיבה העצמית והיצירתיות

חשיבה מקורית יצירתית ועצמאית היא חלק משמעותי בחיינו.

ילדים חושבים באופן עצמאי ומקורי בשנים הראשונות להתפתחותם, עם כניסתם לבית הספר הם לומדים להתאים את מחשבותיהם לדרישות המורים ומאבדים את היכולת החשובה הזו.

אנו מאמינות כי יש לעודד חשיבה יצירתית ומקורית ויש לתת לילדים את האמונה בעצמם ובמחשבותיהם ורגשותיהם.

 

ההורה - ילמד להבחין ביו הרצון של ילדיו לרצות את הסביבה, יעזור לילדיו לזהות זאת באופן משמעותי ויעודד אותם לחשיבה עצמאית.

 

הילד - יקבל הזדמנויות להתפתח ולפתח את רצונותיו ומחשבותיו.

 

 

5.   כישורים חברתיים - היכולת להסתגל ולהתחבב בכל סביבה ועם כל סוגי האנשים

ילד זקוק לכישורים תקשורתיים טובים כדי להצליח בחברה .

הוא צריך לדעת כיצד לפנות אל המבוגרים הסובבים אותו ולדעת כי אופן פניה זה אינו זהה לאופן פנייתו אל הילדים בחברתו, כמו גם לבני משפחתו.

ילד המתקשה בכישורי התקשורת הבנאישית לא יצליח לפלס את דרכו בחברה ובבית הספר ואף יפגום בהערכה העצמית הפנימית,

 

ההורה - צריך ללמוד להדריך את הילד בדיאלוג הפנימי שמתרחש תטך כדי גדילתו.

הוא צריך להיות ער להבין את אופן חשיבתו של הילד ולדעת כיצד להדריך אותו בניהול התפתחות התקשורת הבינאישית שלו.

 

הילד - ילמד תוך כדי התנסויות מגוונות, חווייתיות ושכלתניות, חוויות אישיות וקבוצתיות מהם הכישורים הנדרשים כדי להתמודד נכון עם החברה סביבו.

הוא ישתתף בפעילויות קבוצתיות מכוונות ומושכלות שיטפחו את גישתו וכישוריו.

תוך כדי אינטראקציה בין חברי הקבוצה יבחינו הילדים ביכולות האישיות החיוביות שלהם ויזהו את קשייהם ודרך ההתמודדות עימם.

 

 

6.   ריכוז - היכולת לעבוד בריכוז במשימות שונות

היכולת לשמור על רצף של קשב לתוכן הנמסר לילד, על הילד לגלות שקט נפשי וריכוז, עליו לדעת לעבוד בסביבה מורכבת, להיות יכול להתעלם מהסחות הדעת השונות ולהצליח בביצוע המשימות שהוטלו עליו.

 

בנושא זה יש להתייחס גם להפרעות הקשב השונות, לדעת לזהות אותן ולתת לילדים ולהורים כלים להתמודד עמם.

הפרעות קשב וריכוז אינן נעלמות עם השנים, הן חלק מהתפתחותו של כל ילד ויש לזהותן ולהבין כיצד גדלים ומפתחים מיומנויות שונות להתמודדות עם הקושי.

 

ההורה - ההורה ילמד לקבל את ילדו כמו שהוא, יכיר באיכויותיו ובמגבלותיו, ילמד להעצים את ילדו בתחומים החזקים שלו וידע כיצד לעזור לו במקומות הקשים.

 

הילד - ילמד להכיר באיכויותיו וידע כיצד להתמודד עם הקשיים שלו.

הוא יאהב את עצמו כמו שהוא ויוכל להציג את עצמו באופן שלם לסביבה שבה הוא חי.

כמו כן ילמד לעבוד בריכוז ובהתמדה במשימות השונות שיוטלו עליו וירכוש כלים יחודיים להתפתחות הריכוז והקשב.

 

 

7.   מוטוריקה עדינה וגסה

השליטה בתנועה הגופנית מקנה לילד יכולות רבות, יכולת לבצע פעילויות גופניות מגוונות, יכולת לתכנן את התנהגויותיו, היכולת להגיב על התנהגות הזולת והיכולת להביע דרך הגוף תנועות רגשיות.

 

ההורה - יכיר בחשיבותה של הפעילות המוטורית אצל ילדו, יבין את חשיבות התפתחות המוח תוך כדי התפתחות תנועות מוטוריות כאלו ואחרות.

 

הילד - ילמד ויתנסה במגוון פעילויות מוטוריות, תוך כדי העלאת המודעות העצמית שלו ביחס לכך.

הוא ילמד ויתנסה בתחומים שונים של פעילויות כגון: ריקוד, פעילויות ספורט, הצגת תיאטרון ושימוש נכון בתנועות כף היד בפעילויות השונות.

 

8.   ידע - הרחבת והעמקת ידע העולם

ידע עולם הינו דבר שנרכש לאורך זמן, רכישת הידע נעשית מתוך מקורות ידע רבים, החל בהעברת הידע מפי אנשים בסביבה הקרובה והרחוקה, המשכו במקורות מידע מגוונים כגון: ספרים ואמצעים אור קוליים וכלה בחקירת עצמית של הילד מתוך סקרנות והתפתחות.

לרכישת הידע בלבד אין משמעות, השאלה היא כיצד משתמשים בידע הנרכש.

יש לדעת לשמור את הידע הנרכש, יש לדעת כיצד לשלוף אותו בזמן המתאים מתוך הבנה לצרכים הנדרשים באותו הזמן ויש לדעת כיצד להשתמש בו באופן עצמאי.

ידע עולם רחב מאפשר הבנת נקרא קלה יותר.

 

ההורה - ילמד על דרכי החשיבה השונות ועל דרכים להקניית ידע לילדיו, בנוסף יבין כיצד לעודד ילדים לשימוש נכון בידע.

 

הילד - ייחשף למקורות מידע רבים ולתחומי ידע מגוונים, הוא ילמד מתוך סקרנות והתלהבות.

 

 

9.   קריאה, כתיבה וחשבון - פיתוח מיומנויות קריאה, כתיבה וחשבון

פיתוח מיומנויות היסוד הינן בסיס ללמידה לכל החיים, מיומנויות אלו דורשות יכולות בסיסיות כגון : היכולת לזהות אותיות ולחברן למילים ומשפטים כמו גם היכולת לזהות מספרים ולחרם לתרגילים ובעיות.

אולם יכולת בסיסית לא מספיקה, יש צורך לתרגל הבנה ויישום בכל אחד מהתחומים הללו.

 

על הילד להבין את מורכבותה של השפה, עליו ללמוד לבנות לעצמו את משמעות הטקסט ולפרש את המסר של הכותב.

במקביל יישם את הידע במתמטיקה לצרכי היום יום השונים.

 

ההורה - יקבל כלים מעשיים להבנת דרכי התפתחות השפה והמתמטיקה אצל ילדו, מתוך הבנה זו ידע כיצד לעודד אצל הילד קריאה והבנה כמו גם שימוש במתמטיקה לצרכי היום יום.

 

הילד - יתנסה במגוון פעילויות הן בתחום השפה והן בתחום המתמטיקה שיעזרו לו להפוך את הידע הבסיסי לכלי פשוט ושגרתי בחיי היום יום.

 

 

10.   מרחב - התמצאות במרחב וארגון החפצים

היכולת לתפוס את העולם במימדים של חלל, צבע, קו וצורה, כשכל אלו קשורים אחד לשני ויש יחסי גומלין ביניהם.

על הילד להיות יכול לדמיין רעיונות חזותיים ולדעת להתמצא ולהכיר צורות גרפיות מורכבות כגון : מפות וסמלים.

הילדים ידעו להמציא רעיון ולהפוך אותו לתכנית עבודה או ליצירה של ממש, הם ידעו להשתמש בסביבת העבודה שלהם בקלות, תוך שמירה על ארגון החפתים האישיים והכללים שבהץ

 

ההורה - יבין מה משמעות וחשיבות ההתמצאות במרחב, ילמד לארגן את זמנו וזמן הילד באופן הרצוי ויקנה לידל כלים לשימוש נכון בזמן ובמרחב האישי שלו.

 

הילד - יתנסה בפעילויות במרחב וילמד לארגן את חפציו ופעילויותיו בצורה הטובה ביותר.

הרשמו לחוג

חוג:
שם:
טלפון:
דוא"ל:
 
הרשמו למפגש קואוצ'ינג

מפגש:
שם:
טלפון:
דוא"ל: